Guru

In House Training Penyusunan KTSP 2013 SMA Walisongo Karangmalang 2019

Dewan Pengajar SMA Walisongo Karangmalang Sragen TA 2019/2020

Berikut ini adalah daftar Bapak Ibu Pengajar baik pelajaran Formal dan Diniyyah serta Tata USaha di SMA Walisongo Karangmalang Sragen Tahun Ajaran 2019-2020:

 • Ahmad Aliif Khumaid, S.Si, M.Pd (Kepala Sekolah)
 • Andika Limas Putra, S.Pd (PJ Kelas XII+ Kepala Lab. TIK + Wali Kelas XI IPS 2)
 • Ngadi Parjoko, S.Si (Waka Kurikulum + Kepala Lab IPA + Wali Kelas XI IPA 1)
 • Bagus Masndrianto, S.Sos (Waka Humas +Kemandirian + Wali Kelas X IPS 2)
 • Didik Setyono, S.Pd (Waka. Sarpras)
 • Nindiya Annisa R., S.Pd (Waka Kesiswaan)
 • Joni Handriyanto (Ka. Tata Usaha)
 • Sigit Aji Pranoto, S.Pd (Staf TU)
 • Muh. Reza (Staf TU)
 • Elma Hana Mudifah (Staf TU)
 • Iis Istiqomah, S.Pd.I, M.Pd.I (Bendahara)
 • Dwi Purnomosari, S.Pd
 • Arifah Ulya, S.Pd
 • Ari Prihatini,S.Pd
 • Anafi Nurjanah, S.Pd
 • TA Lestari Kusumandari, S.Si
 • Agustina Sekar Puspita, S.Pd
 • Dita, S.Pd, Gr
 • Sarlia Nurani, S.Pd, Gr
 • Siti Musthoriyah, S.Pd. Gr
 • Yuni Wahyu Puji Lestari, S.P
 • Nur Arif
 • Anis Febriana R., S.Pd
 • Tira Nurhayati, S.Pd
 • Ari Purwanto, A.Md
 • Putut Ardiyanto, S.Pd
 • Bahron Nur Wahyudi
 • C. Danang Wijaya, S.Pd
 • M. Bahrul Mustawa
 • Zainuri Ahmad
 • Chumaidi Musthofa
 • Siti Maysyaroh
 • M. Fauzan
 • Bahron Nur Wahyudi
 • Miftahussurur
 • M. Jailani
 • Badruddin Ahmad
 • Muqorrobin Suud, S.Pd.I
 • Iza Fasa Hisbullah